Forskningsprosjekt


OS DXR study

Vitenskapelig tittel:
Observational Study of the use of Digital X-ray Radiogrammetry in combination treatment for rheumatoid arthritis(OS DXR study)

Prosjektbeskrivelse:
Revmatoid Artritt (RA) er en inflammatorisk sykdom med en prevalens på 0,5-1% i den voksne befolkningen i Norge. Betennelsen kan påvirke alle perifere ledd og kan føre til ledddestruksjon, funksjonshemming og kroniske smerter. RA påvirker også andre deler av kroppen, og medfører økt dødelighet som følge av hjerte-/karsykdommer og infeksjoner. Det er mulig å bremse sykdomsforløpet hvis relevante antireumatiske legemidler brukes i en tidlig fase. Bruk av nye biologiske medisiner er svært effektivt, men de har også bivirkninger og er svært kostbare. Sjansen for å nå remisjon er større desto tidligere antireumatiske legemidler administreres. Derfor trengs flere og bedre verktøy for å evaluere og diagnostisere nye RApasienter, samt effekten av behandlingen. DXR måler bentetthet (BMD) i hånden ved oppstart og tre måneder senere. BMD kvantifiseres og endring i beinmasse fra den første undersøkelsen gir legen mer informasjon om sykdommens aktivitet og prognose, samt behandlingens effekt.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1631 Prosjektstart: 16.08.2010 Prosjektslutt: 16.08.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Hans Christian Gulseth
Forskningsansvarlig(e):  Betanien Hospital
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
17.06.2010 REK sør-øst