Forskningsprosjekt


Risiko for postoperativ endoftalmitt etter kataraktkirurgi med eller uten bruk av profylaktisk antibiotika og førstedagskontroll

Prosjektbeskrivelse:
Endoftalmitt er en sjelden og alvorlig komplikasjon etter kataraktkirurgi, som i verste fall kan føre til blindhet. Fra 1.januar 2007 endret man rutinene på øyeavdelingen OUS, og gikk over til å dryppe kun kortikosteroider postoperativt. Tidligere ble dette gitt i kombinasjon med antibiotika. På samme tid valgte man å avstå fra førstedagskontrollene. Man ønsker nå å undersøke om endringene har hatt noe å si for forekomsten av postoperativ endoftalmitt på avdelingen. Formålet er å se om rutinene på avdelingen er bra nok, eller om endringer bør iverksettes med tanke på pofylakse og rutiner for å redusere forekomsten.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/164 Prosjektstart: 20.05.2009 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Marianne Råen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
18.06.2009 REK sør-øst