Forskningsprosjekt


Homeopatisk behandling for depresjon

Vitenskapelig tittel:
An early-phase comparative trial of homeopathic treatment for moderate depression

Prosjektbeskrivelse:
Denne studien vil gi verdifull erfaring i å utføre og analysere kliniske tidligfasestudier innenfor et robust statistisk rammeverk. Målet med studien er å undersøke om det er indikasjon for en statistisk effekt eller potensiale for en effekt av homeopatisk behandling for moderat depresjon. prosjektet skal gjennom testing av homeopatisk behandling mot standardbehandling (støttesamtale med lege/eller medikamenter) undersøke om det er indikasjoner på en klinisk relevant forskjell mellom disse to behandlingsformene. Studien vil teste om det er grunnlag for å gå videre og gjennomføre en større randomisert kontrolert studie (RCT). Vi vil teste dette I en randomisert, kontrolert tidligfase parallel gruppestudie. Vi vil inkludere 40 deltakere med moderat depresjon, som vil bli tilfeldig fordelt til en homeopatisk behandling gruppe og en standard behandling gruppe. Vi vil benytte separasjonsstest for å analysere om det er indikasjon for en statistikk forskjell mellom gruppene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/459 Prosjektstart: 02.10.2017 Prosjektslutt: 30.09.2020

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Trine Stub
Forskningsansvarlig(e):  UiT - Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Vi søker ExtraStiftelsen omforskningsmidler via mental Helse som er søkerorganisasjon. Søknadsfrist 15 mars 2017.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
09.03.2017 REK nord