Forskningsprosjekt


Persontilpasset antihypertensiv behandling: en multidisiplinær tilnærming til pasienter med ukontrollert høyt blodtrykk

Vitenskapelig tittel:
Individualized blood pressure treatment: a multidisciplinary approach to uncontrolled hypertension in order to reduce morbidity and mortality

Prosjektbeskrivelse:
Målet med studien er undersøke hvordan man kan bedre behandlingen av pasienter med høyt blodtrykk og dermed oppnå en reduksjon i blodtrykket. Dette er viktig fordi det gir stor helsemessig gevinst for den enkelte på sikt i form av færre komplikasjoner som slag, hjerteinfarkt, dialysekrevende nyresykdom og demens, samt en betydelig samfunnsøkonomisk gevinst. Tre hundre pasienter med ukontrollert høyt blodtrykk vil bli inkludert i studien. I prosjektet innhentes blodtrykksresultater, opplysninger om hvilke medikamenter deltakerne bruker, eventuelle bivirkninger fra medikamenter, blod- og urinprøveresultater, resultater fra ultralyd av hjertet og måling av hjertefrekvensvariasjon, relevant sykehistorie og spørreskjemaopplysninger. Studiedeltakere som oppfyller studiens kriterier for deltakelse blir med videre og fordeles ved loddtrekning i to grupper, som adskiller seg ved ulik oppfølgning. Blodtrykksutviklingen hos den enkelte deltaker vil så følges over en tidsperiode på seks måneder.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/804 Prosjektstart: 01.06.2017 Prosjektslutt: 01.06.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Sverre Erik Kjeldsen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studiens PhD stipendiat finansieres av midler fra Helse Sør-Øst. Dessuten tilknyttes en klinisk stipendiat som er finansiert via Universitetet i Oslo.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
26.04.2017 REK nord
23.11.2017 REK nord
23.11.2017 REK nord
01.02.2018 REK nord
08.03.2018 REK nord
23.08.2018 REK nord
25.10.2018 REK nord
25.10.2018 REK nord
11.04.2019 REK nord
23.05.2019 REK nord
23.05.2019 REK nord