Forskningsprosjekt


En kvalitativ studie av unge voksne som har vært utsatt for overgrep i barndommen og deres opplevelser av avhør og medisinske undersøkelser

Vitenskapelig tittel:
En kvaliativ studie av unge voksne som har vært utsatt for overgrep i barndommen og deres opplevelse av avhør og medisinske undersøkelser

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke hva slags erfaring overgrepsutsatte barn og unge har med dommeravhør og medisinske undersøkelser i etterkant av overgrep. Det finnes svært lite forskning gjeldende barn og unges erfaringer fra avhør og medisinske undersøkelser, og formålet med denne studien er å øke kunnskapen og forståelsen av dette. Dette er en kvalitativ studie med fenomenologisk forankring. Som metode er det valgt individuelle dybdeintervju. Utvalget skal bestå av unge voksne over 18 år av begge kjønn som har opplevd overgrep og som har vært til avhør og medisinsk undersøkelse i etterkant av overgrep. 5-8 deltakere vil bli rekruttert for dybdeintervju. Disse vil rekrutteres via oppslag på helsestasjon for ungdom, på videregående skoler, via nettsiden «ung.no», SMISO (Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep) og Forandringsfabrikken i Oslo. Personer over 18 år som vil delta må selv ta kontakt via sms, epost eller telefon.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/441 Prosjektstart: 20.01.2017 Prosjektslutt: 20.10.2018

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Lisbeth Thoresen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Oslo
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Masterprosjekt. evenetuelle utgifter finansieres av studenten.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Andre personer i en sårbar eller avhengig situasjon

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Master i helsefagvitenskap, Nivå: Mastergrad
Behandlet i REK
DatoREK
23.03.2017 REK sør-øst