Forskningsprosjekt


Helsedeterminanter som bidrar til infeksjoner hos barn i Nepal

Vitenskapelig tittel:
Health Determinants Contributing to Childhood Infections in Nepal

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet går ut på å identifisere faktorer (helsedeterminanter) som bidrar til å fremme infeksjoner hos barn i Nepal. Gjennom en kasus-kontroll undersøkelse skal vi sammenligne forskjeller i leveforhold mellom barn med infeksjoner og barn med skader som er innlagt på eller besøker Okhaldhunga Community Hospital. Informasjonen samles ved hjelp av en tolk og det gjennomføres en spørreundersøkelse som kartlegger ulike temaer som boforhold, sanitære forhold, tilgang til helsetjenester, osv. Vi skal samle inn materiale i løpet av en måned på Okhaldhunga og analysering av resultatene skal gjennomføres i Norge. Gjennom dette prosjektet ønsker vi å finne ut hvilke helsedeterminanter som øker faren for infeksjoner hos barn i Nepal for å dermed å skaffe til veie kunnskap som kan brukes til å forebygge infeksjonsspredning.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/578 Prosjektstart: 01.08.2017 Prosjektslutt: 01.02.2018

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Arne Kristian Myhre
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

NTNUForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Profesjonsstudium
Behandlet i REK
DatoREK
05.05.2017 REK midt