Forskningsprosjekt


Lucid- hyperspektral avbilding av småleddsartritt

Vitenskapelig tittel:
Lucid -enabling arthritis diagnosis using hyperspectral imaging

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med dette prosjektet er å utvikle en ny bildediagnostisk metode (Lucid) for å studere artritt i små ledd i hånden. Lucid baserer seg på bruk av vanlig lys. Ved å lyse gjennom ledd med vanlig lys og registrere hvilke bølgelengder av lyset som slipper igjennom de små leddene i fingrene, kan man si noe om hvorvidt de aktuelle ledd er betente eller ikke. Ved betennelse endrer sammensetningen i leddene seg. Dette kan for eksempel bety at man får økt menge væske i leddet og dette medfører at lys brytes annerledes når man lyser gjennom leddene. Ved bruk av Lucid kan man registrere hvilke lysbølger som slipper gjennom og hvilke lysbølger som brytes eller som blir stoppet av det aktuelle vevet man lyser igjennom. Det spesielle med Lucid er at man kan registrere og lage bilder av hele bølgelengdespekteret for lys i motsetning til et vanlig kamera som kun benytter det synlige lyset når man lager bilder. Ved å benytte data fra hele lysspekteret i bildelagingen kan man dermed få ut langt mer detaljer og informasjon. Prosjektet benytter en prototype av Lucid og det foreligger derfor ikke sikre data på deteksjonsgrense. En pilotundersøkelse med 20 pasienter og kontroller er gjennomført. Forskerne vil nå undersøke 100 pasienter med psoriasisartritt (PsA) og 100 med reumatoid artritt (RA) ved St. Olavs hospital. Alle må ha fingre affisert. De skal gjennomgå vanlig undersøkelse og avgi serum til generell biobank (Biobank1) for studie av eventuelle senere markører. Ultralyd er standard, nye røntgen-bilder tas hvis de nyeste er mer enn 10 måneder gamle. MR tas av minst en hånd. Disse funn skal sammenliknes med funn gjort med Lucid. Videre skal 100 pasienter med nyoppdaget artritt (PsA eller RA) følges gjennom 12 måneder, med undersøkelse hver 4. måned. Undersøkelsen omfatter taking av blodprøver, ultralyd, Lucid, røntgen og eventuelt MR på to tidspunkt. Pasientene kan reserveres seg mot MR og fortsatt være med i studien. I neste omgang skal 200 pasienter med osteoartritt (OA) inkluderes for å se om man med Lucid kan skille mellom de med og uten betennelsesreaksjoner i tillegg til leddforandringer. Betennelse kan føre til vevsdestruksjon og krever mer aktiv behandling. Før denne undersøkelsen settes i gang skal det gjennomføres en pilotstudie. 100 ansatte på NTNU eller St. Olavs hospital uten leddforandringer skal være kontroller. De skal vurderes klinisk og med Lucid. Pasienter på St. Olavs skal spørres om deltagelse når de ønsker undersøkelse for leddplager, eller når de er i kontakt med sykehuset.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/423 Prosjektstart: 03.04.2017 Prosjektslutt: 02.04.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Berit Helen Jensen Grandaunet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Søknad til HOD sendes i disse dager og prosjektet vil ikke bli startet opp før dette er i orden.

Finansierning gjennom Helse Midt-Norge og forskningsrådet via FORNY. Finansiering er i orden.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Elektronikk, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
23.03.2017 REK sør-øst
13.02.2018 REK sør-øst
26.04.2018 REK sør-øst
06.12.2018 REK sør-øst
06.12.2018 REK sør-øst
09.05.2019 REK sør-øst