Forskningsprosjekt


Preoperativ status hos pasienter innlagt til hofteproteseoperasjon

Prosjektbeskrivelse:
Søknaden gjelder et prosjekt hvor man skal kartlegge pasienters fysiske funksjon og helserelaterte livskvalitet før hofteproteseoperasjon. Målet er å bedre grunnlaget for å vurdere oppfølging postoperativt. Samtlige pasienter (med antatt samtykkekompetanse) innlagt med hofteartrose i datainnsamlingsperioden, vil forespørres om å delta. Data om fysisk funksjon genereres fra fysiske tester og svar på spørreskjema. Hensynet til informert samtykke, personvern, innsyn og sletting av opplysninger ser ut til å være ivaretatt.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/787 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 31.12.2010

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Irma Brandeggen Blaker
Forskningsansvarlig(e):  Rikshospitalet/UiO
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helsefagvitenskap,Seksjon for sykepleievitenskap og helsefag, medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo, Nivå: Masterstudium
Behandlet i REK
DatoREK
26.08.2009 REK sør-øst