Forskningsprosjekt


Henvisningsrutiner for kjeveortopedisk behandling. Samsvar mellom henviser og kjeveortoped i Nord-Norge.

Vitenskapelig tittel:
Referral procedures for orthodontic treatment. Correspondence between the diagnosis from the referring dentist/dental hygienist and the orthodontist in Northern Norway.

Prosjektbeskrivelse:
I dagens samfunn er det stort fokus på bittavvik, tannstilling, estetikk og funksjonalitet. Flere tidligere studier har vist at ca hvert 3. barn og unge årlig får kjeveortopedisk behandling. For at barn og unge med bittanomalier skal få den behandlingen de har behov for kreves det at tannpleiere og tannleger er i stand til å diagnostisere korrekt bittavvik og ved behov henvise til kjeveortopedisk behandler på riktig tidspunkt. Den endelige diagnosen, stilt av kjeveortoped, danner så grunnlag for refusjonsmuligheter mht. behandlingen. I denne studien ønsker en hovedsakelig å se på i hvilken grad det er samsvar mellom henviserens og kjeveortopedens diagnose. En ønsker i tillegg å vurdere følgende: - Fordelingen av diagnoser og dermed refusjonsgrad. - Tidspunktet for henvisning i forhold til behandlingsstart, og pasientens alder ved dette tidspunktet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/456 Prosjektstart: 01.06.2017 Prosjektslutt: 31.05.2018

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Anders Sjögren
Forskningsansvarlig(e):  UiT - Norges arktiske universitet
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

UiT Norges arktiske universitet finansierer lønn for prosjektansvarlig.

 

Prosjektmedarbeider gjør arbeidet som en del av odontologiutdanningen (masteroppgave).Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Odontologi, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
09.03.2017 REK nord