Forskningsprosjekt


Kan allopurinol beskytte hjertet hos deg som har gitt bort en nyre?

Vitenskapelig tittel:
A randomized, double-blind, placebo-controlled, 9-month, parallell group study of allopurinol to reduce left ventricular mass in living kidney donors (AL-DON)

Prosjektbeskrivelse:
De fleste studier tyder på at det er trygt å gi bort en nyre og at utsiktene til god helse på kort og lang sikt ikke er vesentlig forskjellig fra personer med to nyrer. Nylig ble det beskrevet en liten økning i hjertemuskelveggen i tiden etter donasjonen, men vi er usikre på om dette har noen betydning og om det kan gå tilbake. Allopurinol senker urinsyre i blodet og brukes til vanlig mot urinsyregikt, men har også vist seg å kunne redusere tykkelsen på hjertemuskelveggen hos pasienter med hjerte- og nyresykdom. Vi ønsker å gi allopurinol eller placebo til nyredonorer basert på loddtrekning og se om det er tilsvarende gunstige effekter hos dem, målt med MR av hjertet før og etter 9 måneders behandling. I tillegg ønsker vi å undersøke om det kommer gunstige effekter på blodtrykk og reguleringen av blodsukkeret.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/397 EudraCT-nummer: 2017-000666-30 Prosjektstart: 01.03.2017 Prosjektslutt: 31.12.2036

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Dag Olav Dahle
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert av forskerne, med bevilgning fra Helse Sør-Øst til 3-årig PhD stipendiat.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD for medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
23.03.2017 REK sør-øst
08.06.2017 REK sør-øst