Forskningsprosjekt


Hjerneblodstrøm målt med NeoDoppler ved ulike typer respiratorstøtte til premature barn

Vitenskapelig tittel:
Can NeoDoppler - A new ultrasound technology for continuous cerebral blood flow measurement, guide us in the choice of ventilation support for neonates?

Prosjektbeskrivelse:
Studien skal undersøke hvordan en ny form for synkronisert pustestøtte (NAVA-ventilasjon) påvirker premature barn med tanke på oksygenmetning, hjerneblodstrøm og stress. Barn født før 32 ukers svangerskap, som trenger respiratorbehandling >24 timer, kan inkluderes. Studien har en cross-over design. Barnet ligger først 3 timer på NAVA-ventilasjon mens fysiologiske variabler måles via ordinære overvåkningssystemer. Deretter legges barnet på ordinær («konvensjonell») respirator i 3 timer, og de samme variablene måles. Studieperioden avsluttes ved at barnet ligger 3 timer på NAVA-ventilasjon. Hypotesen er at barna i periodene med NAVA-ventilasjon har færre perioder med lav oksygenmetning i blodet, mer stabil hjerneblodstrøm og mindre stress. I hele studieperioden skal barna ha en liten ultralydprobe (NeoDoppler) festet på hodet for kontinuerlig måling av hjerneblodstrøm. Studien er et samarbeid mellom nyfødtavdelingene på St. Olavs hospital og Turku universitetssykehus i Finland.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/330 Prosjektstart: 08.08.2017 Prosjektslutt: 31.12.2021

Prosjektleder: Siri Ann Nyrnes
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs Hospital HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

The project has received funding from NTNU Technology Transfer as, the Norwegian Research Council (NFR) and NTNU Discovery.Forskningsdata: Registerdata, Mennesker

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK