Forskningsprosjekt


Internasjonal ECMO database (ELSO)

Vitenskapelig tittel:
Database - extracorporal life support organization (ELSO)

Prosjektbeskrivelse:
ECMO (extracorporeal membrane oxygenation) er i prinsippet en hjerte-lungemaskin som nyttes til behandling av pasienter med livstruende svikt i hjerte og/eller lungefunksjonen. ELSO (extracorporeal life support organization) er en internasjonal database basert i Ann Arbor, Michigan, USA. Institusjoner fra hele verden samler der data for pasienter som blir behandlet med ECMO for å skaffe et størst mulig datagrunnlag for å vurdere kvalitet og gi anbefalte behandlingsvalg. En slik samlet database er fordelaktig for en gruppe pasienter som utgjør et lite antall for hver enkelt institusjon. Basen startet i 1989 og har per i dag inkludert nær 50 000 pasienter (48 900 per januar 2017). Denne databasen er den viktigste internasjonale referansen for å veilede hvordan denne pasientgruppen bør behandles, både når det gjelder ulike aktuelle grunntilstander og differensiering i aldersgrupper.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/452 Prosjektstart: 01.04.2017 Prosjektslutt: 01.04.2025

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Truls Myrmel
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Krever ingen ressurser utover klinisk behandlingsteamForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Behandlet i REK
DatoREK
09.03.2017 REK nord