Generell forskningsbiobank


pBMES

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med etablering av en generell forskningsbiobank er forskning på tilstanden primært benmargsødemsyndrom (pBMES), en sjelden, smertefull tilstand av ukjent årsak. pBMES er karakterisert av spontant oppståtte smerter i særlig hofteregionen og påvisning av benmargsødem på MR. Tilstanden er generelt dårlig beskrevet i den vitenskapelige litteraturen og det er stort behov for mer kunnskap om alle aspekter pBMES. Søknaden har sammenheng med oppstart av en klinisk, prospektiv observasjonsstudie på pBMES (REK ref. 2017/695). Den kliniske studien vil foregå ved 10 norske sykehus og gi mulighet for å samle blodprøver ved faste tidsintervaller. En generell forskningsbiobank vil gi mulighet for å analysere sammenhenger mellom kliniske data og biologiske markører/prosesser med betydning for patogenese og/eller patofysiologi som i dag er ukjent. Hver pasient som inkluderes i den kliniske studien, vil avgi blodprøve hver 4. mnd. så lenge det er tegn til sykdomsaktivitet (smerte og/eller benmargsødem). Da forekomsten av pBMES er ukjent er det vanskelig å anslå hvor mange pasienter som vil inngå i forskningsbiobanken, men det antydes et sted mellom 20-40 pasienter. Det fleste deltakerne i studien vil avgi blodprøver totalt 4-6 ganger. Utlevering av materiale fra biobanken vil kreve godkjenning fra lokalt fagråd for biobank ved Sykehuset Østfold, samt godkjenning fra REK. Det kan være aktuelt at biologisk materiale utleveres til forskningsinstitusjoner i inn- og utland. Materialet vil kun utleveres uten navn, fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. Dette er omtalt i informasjonsskrivet. Ansvarshavende for den generelle forskningsbiobank «pBMES» er Waleed Ghanima, forskningssjef, Sykehuset Østfold.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/751 Startdato for innsamling av materiale: 01.05.2017

Behandlingsstatus: Pågående
Ansvarshavende: Anne Julsrud Haugen
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold
Finansieringskilder: Sykehuset Østfold


Behandlet i REK
DatoREK
04.05.2017 REK sør-øst