Generell forskningsbiobank


Forskningsbiobank for polikliniske pasienter

Prosjektbeskrivelse:

Formålet er å samle blod fra pasienter ved sykehusene i regionen, med et så bredt spektrum av medisinske diagnoser som mulig, fra pasienter av begge kjønn og alle aldre. Blodprøvene vil oppbevares på en slik måte at de etter søknad skal kunne stilles til disposisjon for framtidige forskningsprosjekter som har til hensikt å frambringe ny og allmennyttig kunnskap om de tilstander som vedkommende pasient lider av, eller nær beslektede tilstander. I visse tilfelle vil det likevel kunne være aktuelt å bruke en gitt prøve som kontroll for forskning på andre sykdommer.


(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/328 Startdato for innsamling av materiale: 08.02.2017

Behandlingsstatus: Under behandling
Ansvarshavende: Haakon Robin Skogseth
Finansieringskilder: Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord-Trøndelag HF


Behandlet i REK
DatoREK
24.03.2017 REK midt
09.06.2017 REK midt