Forskningsprosjekt


Informasjon om bivirkninger og komplikasjoner ved fødeepidural

Vitenskapelig tittel:
Information on side effects and complications prior to epidural catheter placement in laboring women.

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet har som mål å belyse hva fødende kvinner vet om epiduralbedøvelse fra før og hvor mye de ønsker å vite om komplikasjoner og bivirkninger av epiduralbedøvelse i forkant av innleggelse av epidural. Man ønsker også å se på om det er forskjell på om de fødende ønsker å vite mer / mindre i forhold til hvor vanlig en komplikasjon er. Videre ønsker vi å se på hvor de fødende får informasjon om epiduralbedøvelse fra. Prosjektet ønsker videre å belyse om det er forskjell blant etniske grupper og om det er diural informasjons variasjon. Prosjektet vil bli organisert som en løpende tverrsnittsundersøkelse med strukturert intervju.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/393 Prosjektstart: 01.03.2017 Prosjektslutt: 01.03.2019

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Vegard Dahl
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien finansieres av interne midler i avdelingen. Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
29.03.2017 REK sør-øst