Forskningsprosjekt


Intraarteriell intervensjon ved akutt hjerneinfarkt

Prosjektbeskrivelse:
Formål : 1. Å utvikle endovaskulær reperfusjon som et behandlingstilbud ved akutt hjerneinfarkt i tråd med dagens kunnskap. 2. Å finne ut om en slik intervensjon er gjennomførbar og sikker i vårt sykehus 3. Å utvikle et tverrfaglig miljø, som tilrettelegger for effektivt samarbeid og kan bli et mulig grunnlag for et regionalt slagsenter i tråd med det de nye nasjonale retningslinjer for behandling av hjerneslag (15.04.10) anbefaler . Bakgrunn: Intravenøs (i.v.) trombolyse er etablert behandling ved akutt hjerneinfarkt, godkjent innen 3 timer, i praksis brukt inntil 4,5 timer fra symptomdebut. Intraarteriell (i.a.) trombolyse med eller uten mekanisk embolektomi ved påvist karokklusjon er en behandling som er under utforskning ved sykehus både i Norge og utenfor. Det finnes kun én pågående randomisert studie (IMS-studien) i USA og Canada. og vi ønsker å gjennomføre en prospektiv observasjonsstudie, som støtter seg i stor grad på den utprøvde IMS-protokoll
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1356 Prosjektstart: 01.08.2010 Prosjektslutt: 31.12.2012

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Bent Indredavik
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
28.05.2010 REK midt