Forskningsprosjekt


BRIDGE-studien: En studie for å bedre kontinuitet og kvalitet i rehabilitering av personer med skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet

Vitenskapelig tittel:
The BRIDGE trial: A multicenter randomized controlled trial to improve continuity and quality in rehabilitation of people with rheumatic and musculoskeletal diseases.

Prosjektbeskrivelse:
Studien har to overordnede mål: å evaluere effekten av et rehabiliteringsprogram rettet mot å forlenge effekten av rehabilitering i spesialisthelsetjenesten (BRIDGE programmet), og å bruke et nyutviklet sett av kvalitetsindikatorer (KI) for å sammenligne kvaliteten på rehabilitering på tvers av de åtte deltagende sentrene, og utforske sammenheng mellom oppfyllelse av KI og effekt av rehabilitering for personer med muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager. Vi vil bruke et trappetrinns-design (stepped wedge design) for å vurdere effekten av BRIDGE programmet. I dette designet bytter hvert senter fra kontroll (nåværende rehabiliteringsprogram) til intervensjon (legge til BRIDGE programmet) i en tilfeldig rekkefølge. Deltagerne fyller ut et kjernesett av uttfallsmål i en digital portal ved innkomst og utreise fra rehabilitering, og etter 2, 7 og 12 mnd. Ved 2 mnd fyller de også ut pasientversjon av KI-settet. Enhetsledere fyller ut KI ved oppstart og når BRIDGE-progr er innført.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/665 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 31.12.2021

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ingvild Kjeken
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er finansiert av Norges Forskningsråd (prosjekt 260661, "The BRIDGE trial"). Avtalen mellom Diakonhjemmet Sykehus og Norges Forskningsråd vedlegges. Det gjøres oppmerksom på at dette er en standard avtale som signeres elektronisk ved at forskningsansvarlig (Avdelingssjef ved revmatologisk avdeling Tore K. Kvien) sender inn avtalen via Forskningsrådets nettportal.
Videre vil vi gjøre oppmerksom på at brukerrepresentant Mona Larsen fra Norsk Revmatikerforbund som er beskrevet som medlem av styringsgruppen i protokollen nylig har trukket seg av helsemessige årsaker. Hun er nå erstattet av Midrid Pedersen fra samme forbund.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
03.05.2017 REK sør-øst
22.08.2018 REK sør-øst
19.09.2018 REK sør-øst
16.01.2019 REK sør-øst