Forskningsprosjekt


Trykkavlastning av leddbrusk med utvendig strekkapparat ved slitasjegikt i ankelleddet

Vitenskapelig tittel:
Monitorering av ledd-dynamikk med røntgen RSA under arthrodiatase behandling for ankelartrose

Prosjektbeskrivelse:
I studien skal man se på deformering av leddbrusk ved hjelp av RSA. Formålet er at analyseresultatene skal frembringe ny innsikt i og forståelse av de bakenforliggende, grunnleggende mekanismene som virker ved arthrodiatsemetoden for operasjon av ankelledd. 10-15 pasienter skal inkluderes i studien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/162 Prosjektstart: 01.09.2009 Prosjektslutt: 31.12.2013

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Harald Steen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: RSA monitorering i rekonstruktiv deformitetskirurgi, Nivå: Ph.D doktorgradsprosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
16.06.2009 REK sør-øst