Forskningsprosjekt


Evaluering av implementering av preeksponeringsprofylakse mot hivinfeksjon(PrEP) i Norge

Vitenskapelig tittel:
Evaluation of implementation of pre-exposure prophylaxis (PrEP) in subjects at particular risk of infection with human immunodeficiency virus (HIV).

Prosjektbeskrivelse:
De norske HIV-tallene viser at menn som har sex med menn (MSM) som en gruppe utgjør en uforholdsmessig høy andel av befolkningen som blir diagnostisert med og lever med hiv. Smittesituasjonen blant MSM er fortsatt preget av infeksjoner forårsaket av tilfeldig eller anonym sex. Pre-eksponerings profylakse (PrEP) er førstelinjebehandling med medikamenter for å forebygge HIV sykdom hos mennesker som ennå ikke har blitt utsatt for sykdomsfremkallende middel. Hovedmålene med prosjektet er klinisk oppfølging og overvåking av pasienter som mottar PrEP, dvs medikamentet Truvada®. Det er viktig å overvåke hvordan bruken av Truvada® overholdes, samt utviklingen av resistens og hyppig screening for seksulet overførbare infeksjoner. Truvada® har vist biologisk effekt for å redusere seksuell overført HIV, men dette krever at medisinen er tatt som foreskrevet i perioden pasientene er utsatt for høy risiko for infeksjon.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/759 Prosjektstart: 28.04.2017 Prosjektslutt: 28.06.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Olaug Olsen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Legemiddel foreskrives på blå resept. Oslo Universitetssykehus er ansvarlige for gjennomføringen av prosjektet.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
04.05.2017 REK sør-øst
30.11.2017 REK sør-øst
07.06.2018 REK sør-øst