Forskningsprosjekt


Validering av metoder for Helicobacter pylori (Hp) diagnostikk; Helicobacter pylori metodestudie

Vitenskapelig tittel:
Validering av diagnostiske metoder for Helicobacter pylori (Hp) diagnostikk: hurtig urease test (HUT), serologi og dyrkning.

Prosjektbeskrivelse:
Helicobacter pylori (Hp) infeksjon fører til kronisk aktiv gastritt, er en viktig årsak til sår i ventrikkel og duodenum og er et carcinogen. Det finnes flere metoder (dyrkning, HUT, histologi, serologi, pusteprøve, avføringstest) for påvisning av Hp infeksjon. I 2015 startet inklusjon av pasienter til BLUE studien (REK 2014/2068). Studier som har inkludert pasienter med blødende magesår, har vist en markert lavere forekomst av Hp infeksjon enn forventet og i de fleste studier er HUT anvendt som den eneste diagnostiske metode. Våre preliminære data viser en påfallende lavere sensitivitet for HUT sammenlignet med dyrkning og serologi. I denne studien skal de samme diagnostiske metodene som er anvendt i BLUE studien evalueres fortløpende hos pasienter med symptomer fra øvre GI traktus, uten aktuell GI blødning, der undersøkende lege finner indikasjon for Hp testing. Vi ønsker å evaluere sensitiviteten til HUT vs dyrkning og serologi og kartlegge innvirkningen av medisiner.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/680 Prosjektstart: 10.04.2017 Prosjektslutt: 15.12.2019

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Taran Søberg
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Gastromedisinsk avdeling ved Sykehuset ØstfoldForskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: Doktorgrad
Behandlet i REK
DatoREK
03.05.2017 REK sør-øst