Forskningsprosjekt


Kan intravaskulært EKG (IVEKG) erstatte røntgen thorax for verifisering av korrekt PICC-line (perifert innlagt sentralt venektateter) spissleie?

Vitenskapelig tittel:
Can chest x-ray be excluded by use of intravascular electrocardiography (IVECG) during insertion of Peripheral Inserted Central-venous Catheter (PICC-line)?

Prosjektbeskrivelse:
Forskningen skal gi ytterligere kunnskap om bruk av EKG signaler for verifisering av PICC-line spissleie. Videre skal det undersøkes om IVEKG (intravaskulær EKG) er en like sikker metode som dagens gjeldende standard, landemerkemetoden med røntgen thorax kontroll, eventuelt bedre. Dette kan bidra til å fremme en metode som innebærer mindre stråling for pasienten, økt pasientsikkerhet og som samtidig er ressursbesparende. Det vil bli utført en randomisert kontrollert studie hvor observasjonsgruppen vil få utført IVEKG verifisering av spissleie under selve innleggelsen av PICC-linet, samt røntgen thorax kontroll. I kontrollgruppen skal PICC-line spissleie kontrolleres kun ved røntgen thorax. Hensikten med forskningsprosjektet er å undersøke om bruk av EKG signaler fra PICC-line spissen under kateterinnleggelse, er en like nøyaktig metode som røntgen thorax for verifisering av korrekt PICC-line spissplassering. Hvis så er tilfellet kan IVEKG metoden kunne erstatte røntgen thorax kontroll
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/483 Prosjektstart: 06.03.2017 Prosjektslutt: 31.08.2018

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Øyvind Kirkevold
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Innlandet HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Sykehuset Innlandet Divisjon Lillehammer avdeling for akuttmedisin vil koste alt forbruksmateriell i denne studien.

C.R.Bard låner ut Sherlock Sight Right 8 med Sherlock 3CG tip confirmation system uten vederlag eller forpliktelser.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Klinisk sykepleie, Nivå: Master
Behandlet i REK
DatoREK
23.03.2017 REK sør-øst
22.03.2018 REK sør-øst