Forskningsprosjekt


Søvnforstyrrelser hos behandlingssøkende OCD-pasienter

Prosjektbeskrivelse:
Prosjektet har som mål å undersøke forekomst og endring av søvnproblematikk hos behandlingssøkende OCD-pasienter før og etter behandling. I den forbindelse trenger prosjektet en kontroll-gruppe (referansegruppe) for sammenligning med pasientgruppen. Pasientgruppen og kontrollgruppen vil bli bedt om å sove med en aktigraf (søvnarmbånd på håndleddet) i 3-4 netter ved start (før behandling og under behandling for pasientgruppen) og ved 3 mnd oppfølging. Aktigrafen er et enkelt mål på søvnkvalitet og effektivitet i løpet av natten. Aktigraf-data vil komplementeres med en søvndagbok for den enkelte deltager og vil fungere som subjektiv rapportering over egen søvnkvalitet. Etter all søvn-data er innhentet vil disse registreres og analyseres med tilhørende dataprogram som følger med armbåndene. 25-50 personer er planlagt inkludert i hver gruppe.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/471 Prosjektstart: 01.03.2017 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Gerd Kvale
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse Bergen; OCD-teamets ordinære drift, vil stå for finansiering av prosjektet. Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
27.04.2017 REK vest