Forskningsprosjekt


Identifisering av faktorer frisatt i blod etter prekondisjonering av overarm

Vitenskapelig tittel:
Proteomic screening of blood sampled from bicheps brachii subjected to preconditioning stimuli

Prosjektbeskrivelse:
Ved et hjerteinfarkt vil blodstrømmingen til hjertet stoppes slik at hjertet ikke får tilført oksygen. Den beste måten å beskytte hjertet mot skadene ved hjerteinfarkt er å stoppe hjertets blodtilførsel i korte episoder rett før selve hovedinfarktet. Denne metoden kalles iskemisk prekondisjonering. Man kan også, overraskende nok, oppnå beskyttelse av hjertet ved å gi lignende behandling på et av kroppens andre organer (fjern prekondisjonering). Blant annet så kan man ved å prekondisjonere skjelettmuskler og nyrene beskytte hjertet. Vi tror at noe blir sluppet ut i blodbanen når blodtilførselene til organet gjenåpnes og at dette har evnen til å beskytte hjertet. Identifikasjonen av disse faktorene vil ha enormt potensial for utviklingen av nye behandlinsgmetoder ved hjerteinfarkt. Vårt prosjekt vil ta sikte på å gjøre dette ved å identifisere eventuelle proteiner som slippes ut av en overarmsmuskel som blir utsatt prekondisjonering (3x5 min med blodtrykksmansjett på 200mmHg).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1642 Prosjektstart: 02.08.2010 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Anne Jonassen
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Bergen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsprosjekt, Nivå: -
Sluttmelding/publikasjon: Delvis gjennomført som planlagt - Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
17.06.2010 REK vest
20.08.2015 REK vest
17.09.2015 REK vest