Forskningsprosjekt


Fremre skulderinstabilitet behandlet med subscapulær slynge prosedyre, et nytt kirugisk alternativ. Pilotstudie

Vitenskapelig tittel:
Anterior shoulder instability treated with a semitendinosus subscapular sling procedure. Pilotstudy, a new surgical procedure

Prosjektbeskrivelse:
Vi introduserer en ny artroskopisk prosedyre som stabiliserer skuldre som går ut av ledd. Metoden er utviklet ved forsøk på kadaver i England. Teknikken er videreutviklet og testet med robot i Tyskland. Prosedyren bruker ett kroppseget transplantat som lager en slynge rundt en sene i fremre del av skulderen. Resultatene viser svært god stabilitet og omfattende disseksjon viser ingen tegn til skader på kar og nerver. Vi vurderer de foreløpige resultatene som tilstrekkelig til å utføre en klinisk pilot studie. Studien vil avdekke om teknikken er sikker og gi pekepinn på det kliniske resultatet. Standard operasjoner for ustabile skuldre i dag har høy tilbakefallsrate og enkelte også høy vanskelighetsgrad med påfølgende komplikasjoner. Slynge teknikken kan være et nytt, artroskopisk og sikkert alternativ hos pasienter der en med de enkleste metodene ikke oppnår tilfredsstillende resultat. Den kan også vise seg å ha mindre komplikasjoner enn andre mer kompliserte prosedyrer som utføres.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1292 Prosjektstart: 01.09.2017 Prosjektslutt: 01.01.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jon Olav Drogset
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskningsavdelingen og internt forskningsfond skal finansiere prosjektet utenom lønnsmidler til PhD kandidat. Søknad om opptak til PhD blir sendt i Juni 2017 til samarbeidsorganet i Helse Midt.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Søkes om stipendiatstilling i juni 2017, Nivå: NTNU
Behandlet i REK
DatoREK
16.08.2017 REK sør-øst
25.10.2017 REK sør-øst