Forskningsprosjekt


NSAIDs ved isjias

Vitenskapelig tittel:
NSAIDS IN SCIATICA (NIS). AN INVESTIGATOR INITIATED RANDOMISED PLACEBO CONTROLLED TRIAL OF NAPROXEN.

Prosjektbeskrivelse:
Det er vanlig å behandle isjias-smerter med ikke-steroide anti-inflammatoriske legemidler (NSAIDs). Det foreligger imidlertid lite dokumentasjon for at slik behandling er effektiv. Da NSAIDs kan ha alvorlige bivirkninger er det viktig å avklare dette nærmere. NIS (NSAIDs In Sciatica) er en dobbelt-blind, randomisert studie for å sammenligne effekten av Naproxen med placebo. Naproxen er et tradisjonelt NSAID som har vært i bruk i mange år. Pasienter med isjias (utstrålende smerter til benet) sterkere enn 4 på en 0-10 skala vil bli tilfeldig trukket til å få Naproxen eller placebo i 14 dager. Hovedutfallsmålet er isjiassmerte. Deltagerne vil rapportere dette daglig i en elektronisk database. I tillegg til studiemedisinen vil det være tillatt å ta inntil 3 g Paracetamol daglig, forbruket av Paracetamol vil være ett av flere sekundære utfallsmål. Totalt vil 150 pasienter inkluderes i studien. Sykehuset Østfold vil være sponsor.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1046 EudraCT-nummer: 2014-003623-21 Prosjektstart: 01.09.2017 Prosjektslutt: 01.09.2027

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Anne Julsrud Haugen
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Studien er initert av investiagtorene uten samarbeid med legemiddelfirma. Vi vil søke finansiering internt i Sykehuset Østfold og regionalt helseforetak (Helse Sør Øst) og hos andre potensielle, ikke kommersielle kilder.Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
07.06.2017 REK sør-øst
29.11.2017 REK sør-øst
16.01.2019 REK sør-øst