Forskningsprosjekt


Protokollnr. CRAD001A2429

Vitenskapelig tittel:
En randomisert, ublindet studie over 24 måneder for undersøkelse av effekt, sikkerhet og hjerte/kar-parametre hos nyretransplanterte pasienter med tidlig bytte av immunhemmende medisinering; fra kalcineurin-hemmer til everolimus.

Prosjektbeskrivelse:
I denne studien skal man se om et tidlig skifte fra kalcineurinhemmere til proliferasjonssignalhemmer forbedrer graft-funksjon uten å påvirke effekten, sammenlignet med standard Kalcineurinhemmere-behandling. Man skal i tillegg se på virkningen av en kalcineurinhemmere-fri behandling når det gjelder kardiovaskulære parametre hos nylig nyretransplanterte pasienter. Studien skal inkludere totalt 676 randomiserte pasienter, hvorav 30 skal inkluderes i Norge. Studien finansieres av Novartis Norge AS.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1485 EudraCT-nummer: 2009-015918-22 Prosjektstart: 01.09.2010 Prosjektslutt: 15.01.2015

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Ole Øyen
Forskningsansvarlig(e): 
Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet
Initiativtaker: Oppdragsforskning

Forskningsdata: Legemiddelutprøving, Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon - Protokollnr. CRAD001A2429
Behandlet i REK
DatoREK
17.06.2010 REK sør-øst