Forskningsprosjekt


Dødelighet blant flyvere og kabinansatte

Vitenskapelig tittel:
Collaborative Cohort Study of Mortality in Airline Crew (COSMIC)

Prosjektbeskrivelse:
Flyvende personell er yrkesbetinget eksponert for ioniserende stråling, gjennomgår endringer i døgnrytme og har livsstilfaktorer som er forskjellig fra den generelle befolkning. Kreftrisiko blant flere kohorter av flyvende personell er tidligere undersøkt, den største studien European Study on Cancer Among Airline Perosnell (ESCAPE) inkluderte 72000 besetningsmedlemmer. Denne originale kohorten var svært ung og oppfølgingen var kort slik at få tilfeller av død ble observert inntil år 1997. I tillegg til de nordiske landene bidrog Italia, Storbritania, Tyskland, Hellas og deler av USA med kohorter. Norge bidro med oppfølgingsdata frem til år 1996. Det foreslåtte prosjektet har som målsetning å se på dødelighet av kreft og andre dødsårsaker i disse kohortene med utvidede oppfølgingsdata frem til år 2004 eller senere.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1326 Prosjektstart: 01.05.2010 Prosjektslutt: 31.12.2015

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Trond-Eirik Strand
Forskningsansvarlig(e):  Kreftregisteret
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Sluttmelding/publikasjon: Vedlagt publikasjon
Behandlet i REK
DatoREK
27.05.2010 REK sør-øst