Forskningsprosjekt


Prediktor for ortopedisk infeksjon postoperativt i kne

Vitenskapelig tittel:
Monitoring orthopaedic infections following cruciate ligament surgery and joint arthroplasty (Monica protocol)

Prosjektbeskrivelse:
Infeksjon etter korsbåndkiurgi er en alvorlig tilstand som kan ødelegge kneet. Kjennskap til prediktorer kan være viktig for å forhindre disse
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/372 Prosjektstart: 01.02.2017 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Asbjørn Årøen
Forskningsansvarlig(e):  Akershus universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

For tiden ingenForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
29.03.2017 REK sør-øst
13.06.2018 REK sør-øst