Forskningsprosjekt


Hjerneslag: Sykdomsbyrde og betennelsesprosesser

Vitenskapelig tittel:
Komorbiditet, inflammasjon og hjerneslag (CO-IN-STROKE)

Prosjektbeskrivelse:
Dette er en komorbiditetsstudie av pasienter med hjerneslag der man skal benytte en vektet komorbiditetsskår som beskriver alvorlighetsgrad av de komorbide tilstandene. Studiens formål er å undersøke om den samlede sykdomsbyrden uttrykt i en skår som vekter alvorlighetsgraden av de komorbide tilstandene i seg selv er en viktig faktor for utfallet av hjerneslaget og om komorbiditet kan medvirke til å forklare økningen av inflammasjonsmarkører som i tidligere studier er påvist etter hjerneslag. 400 pasienter skal inkluderes i studien.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2009/161 Prosjektstart: 01.01.2010 Prosjektslutt: 01.01.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: RENATE REGINE PETTERSEN
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsstudie, Nivå: Dr. philos.
Behandlet i REK
DatoREK
16.06.2009 REK sør-øst
16.06.2009 REK sør-øst