Forskningsprosjekt


Hvordan erfarer yngre voksne pasienter og helsepersonell pasientmedvirkning i hemodialyse? Kvalitativ innsikt

Vitenskapelig tittel:
How do younger adults and health personnel perceive patient participation in hemodialysis? Qualitative insight

Prosjektbeskrivelse:
Formål med studien er å utvikle kunnskap om erfaringer med pasientmedvirkning for yngre voksne mellom 18 og 64 år som blir behandlet med hemodialyse i sykehus, både fra helsepersonell- og pasientperspektivet, og i ulike faser av behandlingsforløpet. Yngre pasienter i hemodialyse har andre utfordringer enn eldre. Det mangler forskning på området, og ny kunnskap vil styrke medvirkning for pasientgruppen. Forskningsspørsmålene er 1.Hvordan erfarer yngre pasienter i hemodialyse pasientmedvirkning i ulike faser av behandlingsforløpet? 2.Hvordan erfarer sykepleiere pasientmedvirkning for yngre pasienter i hemodialyse i ulike faser av behandlingsforløpet? 3.Hvordan erfarer leger pasientmedvirkning for yngre pasienter i hemodialyse i ulike faser av behandlingsforløpet Studien vil ha et kvalitativt design og bestå av 3 delstudier, og vil samle data ved hjelp av fokusgruppe- og dybdeintervju.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1206 Prosjektstart: 23.01.2017 Prosjektslutt: 23.01.2020

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Tone Andersen
Forskningsansvarlig(e):  Helse Møre og Romsdal HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Helse MR finansierer prosjektet i sin helhet, inkludert lønn til PhD stipendiat og prosjektmidlerForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: medisin og helsevitenskap, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
25.08.2017 REK midt