Forskningsprosjekt


CMC1-studien

Vitenskapelig tittel:
Langtidsresultater etter interposisjonsartroplastikk i håndrot a.m. Sigfusso

Prosjektbeskrivelse:
Artrose i første carpo-metacarpalledd er en av de hyppigste lidelser som en håndkirurg står overfor. Tilstanden er særlig vanlig blant kvinner i aldersgruppen 45 til 60 år. Operativ behandling er vanligvis ved fjernelse av os trapezium, suspensjon av metacarpen med en del av en sene og interposisjon av overskytende sene i tomrommet etter trapezium. Det finnes en rekke interposisjonsplastikker. Fra 1996 har man ved St. Olav benyttet Sigfusson (1991) teknikken. I 2001 (Saehle et al 2002) ble 47 pasienter med 55 opererte tomler undersøkt 41 (16-60) måneder etter operasjon. Resultatene var gode, på linje med dem en hadde funnet (Kleven et al 1996) etter Burton plastikken som avdelingen tidligere benyttet . En ønsker nå å vurdere langtidsresultatene av Sigfusson operasjonen. En kjenner ikke til studier som dokumenterer langtidsresultater etter noen av disse operasjonene.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1267 Prosjektstart: 03.05.2010 Prosjektslutt: 15.06.2010

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Line Lied
Forskningsansvarlig(e):  St Olavs Hospital / NTNU
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Fortolkende (kvalitative) analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
28.05.2010 REK midt