Forskningsprosjekt


Blæretømmingsforstyrrelser ved lumbalt skiveprolaps

Prosjektbeskrivelse:
Målet med prosjektet er å gjøre en non-invasiv urodynamisk kartlegging av pasienter med blæretømningsforstyrrelser ved lumbalt skiveprolaps. Det skjer både før og etter prolapskirurgi. Også pasienter med prolaps som behandles konservativt og pasienter med ryggsmerter uten påvist lumbalt skiveprolaps blir inkludert. I tillegg skal deltakerne svare på et spørreskjema. Prosjektet startet i 2006 etter at REK hadde tilrådd at det kunne gjennomføres. Den gang ble det ikke søkt om godkjenning for datainnsamling/-behandling ved NSD. Dette ble oppdaget forholdsmessig nylig. Derfor søkes det nå om slik godkjenning, siden denne kompetansen med helseforskningsloven er overført til REK.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1293 Prosjektstart: 01.01.2005 Prosjektslutt: 31.12.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Yngve Sporstøl
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
26.05.2010 REK sør-øst
26.05.2010 REK sør-øst