Forskningsprosjekt


CTG-laktat versus STAN-studien

Vitenskapelig tittel:
CTG lactate versus STAN study: Fetal scalp lactate and ST analysis as adjunct technologies to cardiotocography – a clinical observational study

Prosjektbeskrivelse:
Fortløpende registrering av fosterets puls -kardiotokografie- er fundamentet i overvåkningen av risikofødsler. Prosjektet vil være det første som sammenlikner to tilleggssmetoder med hverandre, som brukes sammen med kardiotokografi - måling av melkesyre i en fosterblodprøve og registrering av spesifikke endringer i fosterets EKG (STAN). Dette er en observasjonsstudie der fødsler overvåkes med den ene metoden (fosterblodprøve), mens det samtidig foregår en skjult registrering av den andre metoden (STAN: EKG-endringer). Hovedutfallet i studien er metodenes sensitivitet og spesifistet i å kunne identifisere fostre med surhet i navlesnorsblodet ved fødsel som uttrykk for en truende oksygenmamgel hos fosteret. Studien vil frembringe ny fysiologisk kunnskap om fosterets tilpasninger ved oksygenmangel og kunne optimalisere overvåkningsrutiner av fosteret. Studien her derfor potensiale til å bidra til en videre nedgang i neonatal sykelighet og dødelighet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1561 Prosjektstart: 20.09.2017 Prosjektslutt: 30.05.2028

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Anne Flem Jacobsen
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Ingen foreløpig. Den første delen av studien kan starte uten tilleggsbidsjett (informasjon av jordmødre  samt utsendelse av pasientinformasjonsskjemaer og parallellregistrering av CTG-laktat/ STAN)

Det planlegges søknad om PhD-stipend for analyse av data og artikkelskriving. Det er søkt om et korttidsstipend hos Landsforeningen for uventet barnedød for oppstart av prosjektet.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Fostre

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
13.09.2017 REK sør-øst
29.11.2017 REK sør-øst