Forskningsprosjekt


Effekt av hormonhermere (miljøgifter) på type II diabetes, blod lipider og paratyroid funksjon

Vitenskapelig tittel:
The impact of endocrine disruptors (environmental pollutants) on type II diabetes, blood lipids and and parathyroid function.

Prosjektbeskrivelse:
WHO rapporten “State of Science of Endocrine Disrupting Chemicals 2012” foreslår en mulig sammenheng mellom utvikling av Diabetes II og eksponering for miljøgifter klassifisert som hormonhermere. Data, publisert av J Ruzzin, basert på et begrenset antall observasjoner, støtter denne hypotesen. Preliminære data fra Tromsø (Fit Futures) viser relativt høye blodnivåer av PFAS. Dette er en ung populasjon som antageligvis ennå ikke har utviklet klare biologisk negative effekter av disse hormonhermerne. Det er derfor behov for mer pålitelig vitenskapelige data som kan evaluere sammenhengen mellom hormonhermere og human biologi. Et prosjekt/studium som omfatter klinisk normale mennesker, deltagere i kategori prediabetes og deltagere med klinisk utviklet diabetes II er egnet til å kunne skaffe slike data. Det aktuelle prosjekt vil evaluere mulig sammenheng mellom blodnivået av PFAS/ hormonhermende miljøgifter og blodnivået av HBA1c, glukose, insulin, C-peptid, PTH, calsium og andre variabler.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/414 Prosjektstart: 19.01.2017 Prosjektslutt: 31.01.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Jan Harald Brox
Forskningsansvarlig(e):  Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Avdelingens forskningsfond.Forskningsdata: Mennesker

Behandlet i REK
DatoREK
09.03.2017 REK nord