Forskningsprosjekt


Ungdom og syreskadde tenner - et forebyggende tannhelseprosjekt i Vest-Agder

Vitenskapelig tittel:
Youth and acid-damaged teeth - a preventive dental project in West - Agder

Prosjektbeskrivelse:
Ønsker å finne ut om tidlig diagnostikk og identifikasjon av risikogrupper med syreskader, men også helsefremmende og forebyggende arbeid direkte rettet mot ungdommen, vil være med på å motvirke denne trenden. Vi vil med denne studien se om helsefremmende og forebyggende arbeid gjennom direkte bevisstgjøring av ungdom i aldersgruppen 16-18 år vil ha effekt. Vi vil også se på hvilke sure drikker, sportsdrikker og surt godteri som kan føre til syreskadde tenner. Dette prosjektet bruker et tradisjonelt eksperimentelt design. Variansanalytiske metoder vil bli benyttet for å estimere om det er signifikante forskjeller mellom eksperiment- og kontrollgruppen. Effektstørrelsen på eventuelle signifikante forskjeller vil også bli estimert.. Faktoranalytiske statistiske metoder vil bli benyttet for å undersøke om resultatene blir påvirket av en tredjevariabel, som: kjønn, sosioøkonomisk status mm.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1045 Prosjektstart: 01.08.2017 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Godkjent
Prosjektleder: Anna Tveiten Lüdemann
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Forskningsprosjektet tas inn i den ordinære driften, Den offentlige tannhelsetjenesten, Vest - Agder fylkeskommuneForskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)

Behandlet i REK
DatoREK
07.06.2017 REK sør-øst