Forskningsprosjekt


Selvmordsforsøk ved bruk av voldsomme metoder i Norge

Vitenskapelig tittel:
Selvmordsforsøk ved bruk av voldsomme metoder i Norge. En ett års oppfølgingsstudie av demografiske, psykiatriske og somatiske aspekter sammenlignet med selvpåført forgiftning.

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å beskrive pasienter på somatisk sykehusavdeling innlagt etter selvmordsforsøk med voldsomme metoder; henging, hopp fra store høyder, skudd og lignende. Vurdering skal skje ved intervju og spørreskjema for psykiatrisk tilstand ved sykehusoppholdet og data skal hentes fra pasientjournal. Pasientene skal siden følges opp ved 3 og 12 måneder etter utskriving (N= 100). Denne pasientkategorien skal sammenlignes med personer som er innlagt etter selvpåførte forgiftninger i suicidal hensikt (N=200). Dette er en multisenterstudie, som innbefatter flere sykehus i Norge.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1487 Prosjektstart: 01.07.2010 Prosjektslutt: 01.07.2020

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Øivind Ekeberg
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: post dok, Nivå: post dok
Behandlet i REK
DatoREK
09.06.2010 REK sør-øst