Forskningsprosjekt


Retrospektiv studie om bøyeseneskader

Vitenskapelig tittel:
Epidemiologi og assosierte faktorer ved bøyeseneskader, forekomst av komplikasjoner og reoperasjoner – en retrospektiv studie

Prosjektbeskrivelse:
Bøyeseneskader fører ofte til komplikasjoner og dårlig håndfunksjon. I tillegg til den kirurgiske behandlingen er adekvat trening og oppfølging viktig. Postoperativ immobilisering kan føre til sammenvoksinger, slik at det er nødvendig med tidlig etterbehandling, men for aggressiv mobilisering kan føre til at senen ryker. Pasienter operert ved Rikshospitalet for bøyeseneskade fra 2005 til 2009 skal inkluderes i studien, som har som formål å identifisere faktorene som har betydning for resultatet. Som resultat registreres funksjon målt ved siste kontroll, eventuelle komplikasjoner og reoperasjoner.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2010/1284 Prosjektstart: 25.05.2010 Prosjektslutt: 26.05.2011

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Istvan Zoltan Rigo
Forskningsansvarlig(e):  Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Doktorgradsstudium, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
27.05.2010 REK sør-øst