Forskningsprosjekt


ASCET-studien

Vitenskapelig tittel:
Klinisk betydning av "ikke-respons" av platehemming med aspirin hos pasienter med koronar hjertesykdom. Effekt av klopidogrel hos disse (ASCET)

Prosjektbeskrivelse:
ASCET hovedstudie ble gjennomført ved Senter for klinisk hjerteforskning, Oslo universitetssykehus, Ullevål 2002-2012. Protokollen godkjent av REK (ref. 209/02, prosjektnr.S-02159). ASCET studiens hovedhypotese var å se på betydningen av redusert effekt av blodplatehemmende medisiner hos pasienter med koronar hjertesykdom. 1001 pasienter ble randomisert til behandling med acetylsalisylsyre eller klopidogrel med en oppfølgingsperiode på to år. Det ble tatt blodprøver v/inklusjon og videre ved 3 tidspunkter gjennom studien, hvilket også går frem av samtykke. Hovedresultatene er publisert i internasjonale tidsskrifter. I protokollen ble det beskrevet flere substudier for å belyse mekanismer iht hovedstudien. Disse er imidlertid blitt forsinket, tildels pga utfordrende analysemetoder. Vi søker derfor om forlengelse av prosjektperioden for å kunne besvare de skisserte hypoteser og derved å øke den vitenskapelige forståelse for mekanismer bak sykdommen og respons på deres behandling.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/652 Prosjektstart: 01.03.2003 Prosjektslutt: 31.12.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Alf-Åge Reistad Pettersen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Hovedstudien ble finansiert via vitenskapsrådet ved OUS Ullevål, Senter for klinisk hjerteforskning, Nasjonalforeningen for folkehelsen og via legater. Videre substudier blir finansiert av Senter for klinisk hjerteforskning.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
03.05.2017 REK sør-øst
23.08.2017 REK sør-øst
16.01.2019 REK sør-øst