Forskningsprosjekt


Effekt av lokale nasale steroider på lungesymptomer hos astmatikere som er tette i nesen

Prosjektbeskrivelse:
Introduksjon/bakgrunn for prosjektet: I Norge regner vi med at 4.9% av den voksne befolkningen lider av astma. Opptil 95 % av astmapasientene plages med nesetetthet, og de aller fleste astmapasienter får ingen systematisk vurdering eller behandling for sin nesetetthet. Dette er uheldig fordi det er holdepunkter for at optimalisert diagnostikk og behandling av nesetetthet hos astmapasienter kan redusere deres sykelighet og medikamentforbruk. ”United Airways” er et begrep hvor man forholder seg til luftveisapparatet som en enhet. Denne enheten består av de øvre luftveier med nese, bihuler og nesesvelget, og de nedre luftveier med bronkier og lunger. I løpet av de siste årene har man blitt mer klar over sammenhengen mellom inflammatorisk sykdom i øvre og nedre luftveier. Sykdom i de øvre luftveiene påvirker lungene ved 3 forskjellige mekanismer, den nevrogene, den immunologiske og den mekaniske. Den nevrogene påvirkningen skjer ved at overfladiske nerver i neseslimhinnen påvirkes av mekaniske og kjemiske irritanter. Dette setter i gang en nerveimpuls som fører til at musklatur i bronchialtreet trekker seg sammen og bidrar til astma. Den immunologiske påvirkningen starter med en betennelse i de øvre luftveier. Dette fører betennelsesfremkallende substanser til beinmargen, der det lages ytterligere betennelsesceller som igjen sprees og gir astma. Den mekaniske påvirkningen skjer når man puster med munnen. Nesen har en viktig funksjon i å varme, fukte og rense luften. Er astmapasientene tette i nesen vil de puste mer med munnen. Dermed forbigår man nesens viktige funksjon og mer forurenset, kald og tørr luft kommer ned i lunger som allerede har økt inflammasjonstendens. Dette illustrerer sammenhengen mellom sykdom i øvre-og nedre luftveier, og hvordan sykdomsprosesser i nesen kan forverre lungeplagene hos astmatikere. Formål: Hovedmålet i dette delprosjektet er å undersøke om astmapasienter får mindre lungesymptomer ved bruk av lokale nasale steroider. Lungesymptomene monitoreres ved bruk av spiometri og spørreskjema. Delmålet er forbedring av nesetetthet hos astmapasientene ved bruk av lokale nasale steroider. Dette måles vha nesetetthetstester og spørreskjema.Vi planlegger minst en artikkel fra hvert av delprosjektene publisert i et anerkjent internasjonalt tidsskrift.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2009/158 Prosjektstart: 03.08.2009 Prosjektslutt: 31.12.2016

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Wenche Moe Thorstensen
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Kontrollgruppe(r)
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: PhD, Nivå: Doktorgradsprosjekt
Behandlet i REK
DatoREK
19.06.2009 REK midt
11.01.2013 REK midt
11.01.2013 REK midt
11.01.2013 REK midt
11.01.2013 REK midt
22.08.2014 REK midt