Forskningsprosjekt


Effektivitet og sikkerhet ved bruk av orale antikoagulanter

Vitenskapelig tittel:
Improving the safety of oral anticoagulants

Prosjektbeskrivelse:
Pasienter med ikke-valvulær atrieflimmer (NVAF) har økt risiko for hjerneslag. Tradisjonell behandling med warfarin reduserer risikoen med ca 66%, men begrenses av behov fo monitorering av effekt, samt interaksjoner med mat og legemidler. De senere år er nye perorale antikoagulantia (NOAC); apixaban, dabigatran og rivaroksaban, introdusert i markedet. Det er av interesse; å sammenligne pasienter behandlet med NOAC med pasienter som bruker warfarin mtp. effekt, blødningskomplikasjoner og etterlevelse; hvorvidt observerte funn fra kliniske studier mtp. effekt og sikkerhet også gjenfinnes i klinisk praksis; samt å identifisere særegne risikofaktorer for blødning hos pasienter som bruker NOAC i håp om kunne derivere et skåringssystem som kan predikere risiko for blødning ved bruk av NOAC. Prosjektet vil gjennomføres som en retrospektiv kohortstudie; ved undersøkelser av data fra Norsk pasientregister (ICD-diagnoser identifiserer pasientgruppen) og Reseptregisteret (medikamentbruk).
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/410 Prosjektstart: 01.03.2017 Prosjektslutt: 28.02.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Sigrun Halvorsen
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Østfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er finansiert  fra Helse SørØst (PhD prosjekt) og ERISTA legatet.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
09.03.2017 REK nord
25.10.2018 REK nord