Forskningsprosjekt


Transurethrale prostataoperasjoner i slimhinneanestesi og sedasjon alene sammenlignet med samme i slimhinneanestesi kombinert med infiltrasjon av xylocain i prostata/prostatakapsel

Vitenskapelig tittel:
Safety and efficacy of transurethral resection of the prostate under sedoanalgesia compared to the same under spinalanestesia

Prosjektbeskrivelse:
Formålet med prosjektet er å undersøke kirurgisk utkomme og pasientfornøydhet etter transurethral prostatareseksjon under anestesi i urethra, og eventuelt prostata, sammenlignet med samme operasjon utført i regional anestesi. En rekke pasienter med prostatahypertrofi har sidesykdommer som vanskeliggjør behandling med tradisjonell anestesi. Det er derfor av stor nytte å utvikle en metodikk som ikke øker behandlingssrisikoen grunnet sidesykdommer eller alderdomssvakhet, slik at flere kan behandles. 141 pasienter mellom 45 og 90 år med vannlatingsplager relatert til forstørret prostata skal inkluderes. Ved loddtrekning mottar de 1 av 3 mulige anestesimetoder (1:1:1) under transuretral prostatareseksjon: Metode A - Spinal bedøvelse. Metode B - Lokalbedøvelse i urinrør med gele, og lokalbedøvelse satt i prostatakjertel sedasjon. Metode C - Lokalbedøvelse i urinrør med gele. Sedasjon skal gis med Propofol og Remifantanyl. Anestesilege skal sørge for god anestesi. Et endepunkt er hvor ofte en må konvertere til narkose, og behov for smertelindring postoperativt.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/704 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 31.12.2018

Behandlingsstatus: Ikke godkjent
Prosjektleder: Jan Gunnar Nagelhus
Forskningsansvarlig(e):  Privatsykehuset Haugesund
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er godkjent som flerårig skattefunn-prosjekt. Norges forskningråd har godkjent prosjektet med gitte avgrensningerForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
04.05.2017 REK sør-øst