Forskningsprosjekt


Ceramider og livsstilssykdom i HUSK

Vitenskapelig tittel:
The associations of plasma ceramides and lipidomic profiles with lifestyle diseases. The Hordaland Health Studies – HUSK

Prosjektbeskrivelse:
Formålet er å studere om analyse av moderne lipidklasser i plasma kalt ceramider og lipidomics profilering vil kunne bedre vår risikovurdering for livsstilssykdom og død sammenlignet med bruk av vanlige lipidanalyser (totalkolesterol, HDL-kolesterol, triglyseridet) og andre metabolske markører som vi hittil har analysert i HUSK. De nye analysene skal utføres ved et laboratorium ZORA i Helsinki. Prosjektet vil basere seg på de ca. 7.000 deltakerne fra den første (1992-93) og andre (1997-99) homocysteinundersøkelsen i Hordaland. Prosjektet vil bidra til kunnskap om hvordan livsstil og gener påvirker nivået av ceramider og lipidomics parameterne, og om nivåene kan identifisere hvem som har høy risiko for ulike typer livsstilssykdom (hjertekar, diabetes, benskjørhet, kreft) og død.
(Redigert av REK)

Ref. nr.: 2017/285 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 31.12.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Ottar Nygård
Forskningsansvarlig(e):  Universitetet i Bergen
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Analsyene vil utføres uten kostdnad for HUSK. Det pågår forhandlinger om hvordan kommersialisering av resultater evt også skal kunne inkludere forskere / institusjoner tilknyttet HUSK, og ikke bare laboratoriet ZORA og deres medarbeidere i Finland.Forskningsdata: Registerdata, Humant biologisk materiale

Materiale fra biobank:
HUSK
Behandlet i REK
DatoREK
16.03.2017 REK vest
25.10.2017 REK vest