Forskningsprosjekt


Metodeutvikling innen arbeidsrettet rehabilitering for overvektige (ARRO)

Vitenskapelig tittel:
Arbeidsrettet rehabilitering av overvektige - en pilotstudie ved Muritunet Rehabiliteringssenter.

Prosjektbeskrivelse:
BAKGRUNN Overvekt og fedme har foruten alvorlige helsemessige konsekvenser også negativ innvirkning på arbeidslivsdelaktighet. I enkelte yrkesgrupper eksisterer særskilite krav til helseattest hvor overvekt og/eller dens følgesykdommer diskvalifiserer for arbeid. For manges del er overvekt en begrensende faktor på funksjonsevne som kan vanskeliggjøre arbeidsoppgaver, men også psykososiale forhold kan skape barrierer i arbeidslivet. Det påløper samfunnet store kostnader når disse sykmeldes eller uføretrygdes og mens forskningen på overvekt og fedme i stor grad dreier seg om hvordan behandle tilstanden, er det få som har sett på hvordan mennesker med overvekt kan rehabiliteres og tilbakeføres til arbeidssituasjonen. FORMÅL Prosjektet dreier seg om å utvikle en metode for arbeidsrettet rehabilitering av mennesker med overvekt/fedme hvor dette har vært vesentlig årsak til at man falt ut av arbeidslivet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/2361 Prosjektstart: 01.11.2010 Prosjektslutt: 01.10.2013

Behandlingsstatus: Godkjent
Forskningsstatus: Avsluttet
Prosjektleder: Bård Kulseng
Forskningsansvarlig(e):  St. Olavs Hospital
St Olavs Hospital
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter
Forskningsmetode:: Både statistiske og fortolkende analysemetoder

Behandlet i REK
DatoREK
24.09.2010 REK midt