Forskningsprosjekt


Kostnad-/nytte-forholdet ved trombolytisk behandling av hjerneinfarkt

Vitenskapelig tittel:
Cost-effectiveness of thrombolytic treatment for stroke: A substudy of the Third International Stroke Trial in Norway (IST-3 Norway)

Prosjektbeskrivelse:
Søknaden gjelder prosjektet IST-3 Norway (avsluttet i REK-portalen i 2012). Vi søker om anledning til å foreta uttrekk av data fra Norsk pasientregister og Dødsårsaksregisteret i 3 år etter at pasientene ble inkludert i IST-3. Opprinnelige oppfølgingstid i IST-3 var 18 mndr. Vi søkte senere om å få forlenge oppfølgingstiden til 3 år. Vi informerte om dette i Årsrapporten (10.04.08), og vedla revidert pasientinformasjon (datert 14.3.08). Vi utarbeidet også et Protokolltillegg (Prosjektendringsmelding 30.07.10). Vi beskrev at oppfølgingen ved 3 år ville være lik oppfølgingen ved 18 mndr. (telefon-intervju). Hensikten med den forlengede oppfølgingstid var å skaffe kunnskap om langtidsoverlevelse og kostnad-/nytte ved behandlingen. Oppfølgingen av pasientene er nå avsluttet, men den individuelle oppfølgingen gir mangelfull informasjon om dødsårsaker og om kostnader. Vi mener derfor at den individuelle oppfølgingen av hver enkelt pasient bør suppleres med uttrekk av data fra NPR og DÅR.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/80 Prosjektstart: 01.01.2017 Prosjektslutt: 31.12.2019

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Eivind Berge
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Norges forskningsrådForskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Helseøkonomi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
16.02.2017 REK sør-øst