Forskningsprosjekt


Betydning av statiner for langtids utkomme av pasienter med carotis stenoser

Vitenskapelig tittel:
Impact of statin use on long term outcome in patients with carotid stenoses

Prosjektbeskrivelse:
Fra 1994 til 1997 ble alle pasienter som ble henvist til doppler laben inkludert i en studie og fulgt prospektivt med gjentatte ultralydundersøkelser. Studien var designet som ren observasjons- og kvalitetssikringsstudie. Ca. halvparten av pasientene ble satt på statiner av deres fastleger, halvparten forble uten statin medikasjon. Innflytelse av statiner på progresjon av karotisstenoser ble beregnet og publisert i 2001. Pga av den viktige rollen statiner har i dag ved behandling av arteriosklerotiske sykdommer kan studien med dens naturalistiske designen ikke gjentas. Målet med reanalysere de gamle data og kobling av de data til sykehjemsregister i Stavanger og det nasjonale dødsregister er å se på effekten av statiner på lantidsutkomme av pasienter med karotisstenoser. Langtidsutkomme er definert som tid til sykehjemsinnleggelse og tid til død og dødsårsak. Ut fra de data skal det i tillegg beregnes sosioøkonomisk betydning av statinbruk hos pasienter med karotis stenoser.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2010/1333 Prosjektstart: 01.06.2010 Prosjektslutt: 31.03.2011

Behandlingsstatus: Under behandling
Prosjektleder: Martin Kurz
Forskningsansvarlig(e): 
Helse Stavanger HF
Initiativtaker: Bidragsforskning

Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Allmennbefolkning
Forskningsmetode:: Statistiske (kvantitative) analysemetoder

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD arbeid
Behandlet i REK
DatoREK
20.05.2010 REK vest
17.02.2011 REK vest