Forskningsprosjekt


Laparoskopisk partiell nefrectomi etter tetting av blodforsyningen til svulst i nyren

Vitenskapelig tittel:
Zero Ischemia Laparoscopic Partial Nephrectomy After Superselective Tumor Embolization

Prosjektbeskrivelse:
Pasienter med T1 stadium nyretumores behandles til vanlig med laparoskopisk partiell nefrektomi. Det kirurgiske inngrepet er teknisk krevende og kan være komplisert med per- eller postoperativ blødning Hvis disse komplikasjoner oppstår, må pasientene akutt reopereres eller behandles med tetting av blødende kar. Studier fra utlandet har vist at selektiv preoperativ tetting av arterielle grener som forsyner nyretumor gjør per- og postoperativ blødning mindre. Den kirurgiske tumorfjernelsen er således mer oversiktlig og operasjonen er teknisk lettere enn ved tradisjonell metode. Operasjonstiden er derfor kortere. Ischemi er begrenset til tumor. Med dette prosjektet ønsker vi å evaluere metodens sikkerhet og komplikasjoner forbundet med behandlingen. Vi vil også og undersøke postoperativ funksjon av den opererte nyren.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/103 Prosjektstart: 01.03.2017 Prosjektslutt: 31.01.2020

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Eduard Baco
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Avdeling for radiologi og urologi ved OUS disponerer alt tekniks utstyr som er nødvendig for gjennomføre studien.Forskningsdata: Registerdata
Utvalg: Pasienter/klienter

Behandlet i REK
DatoREK
15.02.2017 REK sør-øst
16.08.2017 REK sør-øst