Forskningsprosjekt


NeoDoppler: Ny ultralydteknologi til kontinuerlig overvåkning av hjernens blodstrøm hos nyfødte

Vitenskapelig tittel:
Neo-Doppler - A new sensor for continuous monitoring of cerebral circulation in neonates

Prosjektbeskrivelse:
NeoDoppler er en ny ultralydteknologi som kontinuerlig kan måle cerebral blodstrøm hos nyfødte, noe som ikke har vært mulig tidligere. Nedsatt og/eller variabel blodtilførsel til hjernen spiller en sentral rolle i utviklingen av hjerneskade. Derfor er det viktig å kunne overvåke hjernes blodstrøm, slik at medisinske tiltak kan iverksettes i tide, og antall hjerneskader reduseres. NeoDoppler er utviklet gjennom et samarbeid mellom Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk ved NTNU og Avdeling for nyfødt intensiv ved St. Olavs Hospital. NeoDoppler er på størrelse med et kronestykke og vil festes på det myke området på barnets hode – fontanellen. I dette prosjektet vil NeoDoppler bli videreutviklet og validert. I studie 1 skal vi gjøre de første pilotforsøk med pasienter. Referansemålinger utføres med standard og moderne ultralyd blodstrømsmetoder. I prosjekt 2 vil vi utforme normalmateriale for hjernens blodstrøm for terminbarn og for tidlig fødte.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/314 Prosjektstart: 01.03.2017 Prosjektslutt: 31.12.2025

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Siri Ann Nyrnes
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Finansiering av prosjektet:

-          Innovasjons PhD til Sigrid Vik (3,7 mill fra DMF-NTNU, tildeling 06.04.2016), hun startet i 50% stilling 15. jan 2015.

-          NTNU discovery (1,45 mill, tildeling 24.05.2015)

-          FORNY - Forskningsbasert nyskaping, Forskningsrådet (6,82 mill, tildeling 17.06.16)

Det er i tillegg planlagt å søke PhD-stipend til Martin Leth-Olsen.Forskningsdata: Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter, Personer med mangelfull samtykkekompetanse

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisin, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
24.03.2017 REK midt
27.10.2017 REK midt
22.08.2018 REK midt
22.08.2018 REK midt
22.08.2018 REK midt
19.09.2018 REK midt
31.10.2018 REK midt
20.03.2019 REK midt