Forskningsprosjekt


Kartlegging av mikrobiologi og risiko for infeksjon etter radikal cystectomi - CystInf-studien

Vitenskapelig tittel:
Prevalence of infectious microorganisms and relevance of antimicrobial prophylaxis in the context of radical cystectomy. Proactive risk management.

Prosjektbeskrivelse:
Det mangler god forskning på antibiotikaprofylakse ved cystektomier, operasjon der en syk urinblære opereres ut. Samtidig er det kjent at denne operasjonen har høy risiko for postoperative infeksjoner. Ved å gjøre statistisk arbeid på journalopplysninger og registrerte målinger og prøver, håper vi å kunne identifisere faktorer som kan bedre pasientsikkerheten til denne gruppen. Målet er å kunne gi bedre tilpasset antibiotika-profylakse enn i dag og derved forhindre unødvendig antibiotikabruk og postoperative infeksjoner hos fremtidige pasienter. Samtidig ser det ut til at slik mikrobiologisk sporsikring før, under og etter operasjonen, gir tidligere igangsatt og tryggere antibiotikabehandling ved utvikling av infeksjon postoperativt. REK-behandlingen 2016/926 konkluderte med at dette er en Kvalitetssikringsstudie. Vi ønsker nå ny vurdering fordi vi ser den mikrobiologiske delen på tynntarmsinnhold blir mer omfattende enn forutsett. Det øvrige prosjektet er i stor grad det samme.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/106 Prosjektstart: 04.01.2017 Prosjektslutt: 04.01.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Erik Skaaheim Haug
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset i Vestfold HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Mikrobbiologisk avdeling i Tønsberg

Internt forskningsutvalg, Sykehuset i Tønsberg

Forskningsmidler fra Klinikk Medisisnk Diagnostikk, SYkehuset i Vestfold.

Senest etter første publikasjon vil det søkes eksterne midler til PhD-stipendiat for Heidi Cecilie VillmonesForskningsdata: Humant biologisk materiale, Mennesker
Utvalg: Pasienter/klienter

Utdanningsprosjekt/doktorgradsprosjekt: Studium: Medisinsk mikrobiologi, Nivå: PhD
Behandlet i REK
DatoREK
15.02.2017 REK sør-øst
29.11.2017 REK sør-øst
14.02.2018 REK sør-øst