Forskningsprosjekt


Insidens av diabetes ketoacidose ved diagnose av type 1 diabetes hos barn i Norden i perioden 2010-2014.

Vitenskapelig tittel:
Incidence of diabetic ketoacidosis at the onset of childhood onset type 1 diabetes in children in the Nordic countries in the period 2010-2014.

Prosjektbeskrivelse:
Type 1 diabetes (T1D) er en av de vanligste endokrinologiske sykdommene hos barn; ca 1,300 barn er diagnostisert i de nordiske landene (Danmark, Island, Sverige og Norge) hvert år. I verden blir ca 86,000 barn i alderen 0-14 år diagnostisert med T1D hvert år, mellom 13% og 80% av disse barna har diabetes ketoacidose (DKA) ved diagnosetidspunktet. DKA er en alvorlig tilstand som er karakterisert av hyperglykemi, acidose og ketose og inntrer i situasjoner med svært lave nivå av effektivt insulin. DKA er en fryktet tilstand som i de fleste tilfeller krever innleggelse ved en intensivavdeling. DKA ved diagnose er assosiert både med økt risiko for akutte- og sendiabeteskomplikasjoner. Studien vil gi ny kunskap om insidensen av DKA i de nordiske landene. Hvordan insidensen varierer mellom de forskjellige landene og hvordan insidensen har endret seg i perioden 2012-2014 i hvert land. Årsak til endring i insidens vil bli undersøkt i forhold til grad av DKA, kjønn, alder, etnisitet.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/100 Prosjektstart: 01.03.2017 Prosjektslutt: 28.02.2022

Behandlingsstatus: Pågående
Prosjektleder: Torild Skrivarhaug
Forskningsansvarlig(e):  Oslo universitetssykehus HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom de 4 nordiske nasjonale barnediabetesregistrene og vurderes som en nordisk sammenligningsstudie. Det finansieres av de driftsmidlene som pr i dag er i de respektive registrene. Forskningsdata: Registerdata

Behandlet i REK
DatoREK
16.02.2017 REK sør-øst