Forskningsprosjekt


Belastningsskader i ishockey

Vitenskapelig tittel:
Overuse injuries in Norwegian ice hockey.

Prosjektbeskrivelse:
Det foreligger per i dag ingen studier som har registrert forekomst av belastningsskader i ishockey, herunder registrering av helseplager, belastningsskader, sykdom og akutte skader. Det antas at mange av utøverne spiller med belastningsskader, noe som kan ha konsekvens for prestasjon over tid. Hensikten med studien er å registrere plager, belastningsskader, akutte skader og sykdom i ishockey for å få kunnskap om omfang av helseplager hos ishockeyspillere i GET-ligaen. Innsamling av skadedata utføres prospektivt med ukentlig besvarelse av spørreskjema/app gjennom en sesong. Denne studien vil generere ny kunnskap om ishockeyspilleres sykdom og skade, herunder type, symptomer og alvorlighetsgrad. Videre få kunnskap om hvor effektivt et online registreringssystem kan bedre monitorering av utøverne i tett dialog med helseapparatet. Denne kunnskapen kan bidra til å identifisere risikoutøvere, utvikle intervensjoner for både å behandle og å forebygge belastningsskader I ishockey.
(Prosjektleders prosjektbeskrivelse)

Ref. nr.: 2017/1298 Prosjektstart: 01.08.2017 Prosjektslutt: 01.08.2023

Behandlingsstatus: Utenfor mandatet
Prosjektleder: Anine Nordstrøm
Forskningsansvarlig(e):  Sykehuset Innlandet HF
Initiativtaker: Bidragsforskning
Finansieringskilder:

Prosjektet er ikke finansiertForskningsdata: Mennesker
Utvalg: Bare ett kjønn

Behandlet i REK
DatoREK
23.08.2017 REK sør-øst